banner_khoa-1948-589-Website-truong1405201810475562.PNG

Giới thiệu Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo

(Chi tiết xem trên trên website của Bộ môn tại http://biendaohcm.com/)

 

I. Lịch sử hình thành

Khoa Quản lý Biển và Hải đảo tiền thân là Bộ môn Quản lý Biển và Hải đảo – trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được thành lập  theo Quyết định số 05/QĐ-TĐHTHCM do Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ký ngày 09 tháng 01 năm 2012.  Năm 2014, Bộ môn  được đổi tên thành Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo theo Quyết định số 2186/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03 tháng 10 năm 2014. Bộ môn được đổi thành Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo Ngày 09 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định số 157/QĐ-TĐHTHCM do Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

III. Cán bộ cơ hữu

Khoa hiện có 6 cán bộ cơ hữu, bao gồm 1 Giáo sư, 1 Tiến sỹ, 4 Thạc sỹ và 2 Kỹ sư. Bên cạnh đó, Bộ môn còn có sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài  nguyên và Môi trường TP.HCM cùng các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học và Viện nghiên cứu.

 

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan